Skaping og tenking

Foredrag
9. November 2017, kl. 12.00
Senter for IKT i utdanningen, Norsk Teknisk Museum, Oslo

Mer informasjon: Temakonferanse: Skaperverksted i skolen