Kreativ programmering med Processing

Foredrag
29. March 2017, kl. 16.15
Åpen sone for eksperimentell informatikk, Universitetet i Oslo