Foredrag
11. februar 2017, kl. 11.00
Juniorakademiet, Raufoss

Mønstre, sjonglering & programmering

Les mer på Juniorakademiets hjemmesider.