Kreativ programmering

Foredrag
7. November 2016, kl. 14.55
Kurvfest 2016 – Digital innovasjon i skolen, Scandic Nidelven, Trondheim

Mer informasjon: Kurvfest 2016 program