Koding i matematikkundervisning: Workshop i Processing for realfag

Foredrag
7. November 2016, kl. 11.00
Kurvfest 2016 – Digital innovasjon i skolen, Scandic Nidelven, Trondheim

Mer informasjon: Kurvfest 2016 workshops