Rekreasjonell og kreativ matematikk

Foredrag
8. March 2016, kl. 18.00
Studentersamfunnet i Bergen

http://studentersamfunnetibergen.no/program/rekreasjonell-og-kreativ-matematikk