Motiverende og rekreasjonell matematikk

Foredrag
4. November 2015, kl. 14.15
Teknologidagen 2015, Kongsberg