Matematikk og filosofi: Noen utvalgte temaer

Foredrag
29. October 2015, kl. 12.15
Faglig-pedagogisk dag 2015, Universitetet i Oslo