Matematisk-filosofisk lek gjennom studietiden

Foredrag
2. September 2015, kl. 16.15
Programutvalget for Informatikk: språk og kommunikasjon, Universitetet i Oslo