Inspirasjonsforedrag: Matematiske eksperimenter

Foredrag
21. August 2015, kl. 14.00
Engebråten skole, Norsk Teknisk Museum