Matematiske mysterier

Foredrag
7. January 2015, kl. 13.30
Samling i Realfagsnettverket for Buskerud fylkeskommune, Tyrifjord hotell