Arduino for lærere

Foredrag
7. November 2014, kl. 10.00
Hordaland fylkeskommune