Matematiske eksperimenter

Foredrag
3. November 2014
Turne for Den kulturelle skolesekken i Akershus

«Dette forfatterbesøket handler om hvordan man kan eksperimentere med matematikk og hvorfor matematikk er noe av det mest kreative som finnes. Her får du høre om hva matematikk har å gjøre med sjonglering, origami, kunst, Rubiks kube, berg-og-dal-baner, kaos, spill og simuleringer av fenomener i naturen. Og om hvilke valg forfatteren gjør når han skriver om dette i bokform. Boken henvender seg til voksne og er interessant for lærere og elever å vite om. Men når Roger Antonsen er på besøk på din skole vil han selvsagt snakke så elevene forstår på sitt nivå.»

Faglig råd i DKS i Akershus har anbefalt denne produksjonen.

Begrunnelse for valg av produksjon:

Matematikk er viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer. Samfunnet vårt trenger folk med kunnskap og ferdigheter innen de naturvitenskapelige fagene matematikk, fysikk og kjemi. Og vi trenger faglitterære forfattere som kan formidle ved å skrive og vise, og på den måten begeistre for matematikk som er mye mer enn tall!
Den kulturelle skolesekken i Akershus

http://akershus.ksys.no/produksjon_15528

Neskollen skole

2014-11-03 Aug20218 10:15
2014-11-03 Aug20218 11:45

Auli Skole

2014-11-05 31Europe/Oslo04 09:45

Fjellfoten skole

2014-11-10 Aug20218 09:40

Østgård skole

2014-11-10 Aug20218 11:45

Skogbygda skole

2014-11-12 31Europe/Oslo04 09:30

Fenstad skole

2014-11-12 31Europe/Oslo04 11:20

Årnes skole

2014-11-14 AugustWed, 04 Aug 2021 09:18:36 +020018 10:10

Framtun skole

2014-11-14 AugustWed, 04 Aug 2021 09:18:36 +020018 12:20