Foredrag
24. september 2014
Sophus Lies Auditorium, Universitetet i Oslo

Inspirasjonsshow på Ungforsk 2014

Onsdag, 24. september 2014, kl. 10.15
Onsdag, 24. september 2014, kl. 11.30
Onsdag, 24. september 2014, kl. 13.15