Foredrag
23. september 2014
Sophus Lies Auditorium, Universitetet i Oslo

Inspirasjonsshow på Ungforsk 2014

Tirsdag, 23. september 2014, kl. 10.15
Tirsdag, 23. september 2014, kl. 11.30
Tirsdag, 23. september 2014, kl. 13.15