Perspektiver på informatikk og programmering

Foredrag
15. November 2013, kl. 09.50
Lærerkonferansen 2013, Lær Kidsa Koding, Oslo