Foredrag
12. november 2013
Turné for Den kulturelle skolesekken i Oppland

Matematiske eksperimenter

Etnedal skule

Tirsdag, 12. november 2013, kl. 11.45

Nord-Aurdal ungdomsskole

Onsdag, 13. november 2013, kl. 09.40
Onsdag, 13. november 2013, kl. 12.00
Onsdag, 13. november 2013, kl. 13.10

Vang barne- og ungdomsskole

Torsdag, 14. november 2013, kl. 09.15

Slidre skule

Torsdag, 14. november 2013, kl. 12.00
Torsdag, 14. november 2013, kl. 13.15

Hedalen barne- og ungdomsskole

Torsdag, 21. november 2013, kl. 12.30

Sør-Aurdal ungdomsskole

Tirsdag, 19. november 2013, kl. 09.00
Tirsdag, 19. november 2013, kl. 10.15
Tirsdag, 19. november 2013, kl. 11.45

Øystre Slidre ungdomsskule

Onsdag, 20. november 2013, kl. 08.40
Onsdag, 20. november 2013, kl. 09.50
Onsdag, 20. november 2013, kl. 11.30