Matematiske eksperimenter

Foredrag
12. November 2013
Turné for Den kulturelle skolesekken i Oppland

Etnedal skule

2013-11-12 CET000000Europe/Oslo 11:45

Nord-Aurdal ungdomsskole

2013-11-13 48Europe/Oslo05 09:40
2013-11-13 48Europe/Oslo05 12:00
2013-11-13 48Europe/Oslo05 13:10

Vang barne- og ungdomsskole

2013-11-14 CET04000000 09:15

Slidre skule

2013-11-14 CET04000000 12:00
2013-11-14 CET04000000 13:15

Hedalen barne- og ungdomsskole

2013-11-18 CET04000000 12:30

Sør-Aurdal ungdomsskole

2013-11-19 CET000000Europe/Oslo 09:00
2013-11-19 CET000000Europe/Oslo 10:15
2013-11-19 CET000000Europe/Oslo 11:45

Øystre Slidre ungdomsskule

2013-11-20 48Europe/Oslo05 08:40
2013-11-20 48Europe/Oslo05 09:50
2013-11-20 48Europe/Oslo05 11:30