Møt Maker Faire Oslo

Foredrag
4. November 2013, kl. 16.15
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo