Sjonglering, kunst og matematikk

Foredrag
2. November 2013, kl. 15.30
Realfaglig jentetreff, Universitetet i Tromsø