Åpen sone for eksperimentell informatikk

Foredrag
25. September 2013, kl. 09.45
Instituttseminar, Sundvollen hotell