Foredrag
28. mars 2013, kl. 13.00
The Gathering 2013, Hamar

Vær en oppfinner med Arduino!