Eksperimentering og annerledesmatematikk

Foredrag
23. November 2012, kl. 10.30
Skolebesøk, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo