Foredrag
19. november 2012, kl. 11.30
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Hva er Åpen sone for eksperimentell informatikk?