Vitenskap, programmering og matematikk

Foredrag
1. November 2012, kl. 14.15
Faglig-pedagogisk dag 2012, Universitetet i Oslo