Editorkurs: Emacs

Foredrag
24. October 2012, kl. 16.15
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo