Foredrag
11. oktober 2012, kl. 10.20
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Foredrag for Elvebakken skole