Vitenskap, programmering og matematikk

Foredrag
26. September 2012
Ungforsk 2012, Universitetet i Oslo

2012-09-26 10:00
2012-09-26 11:00
2012-09-26 12:00
2012-09-26 13:00