Foredrag
26. september 2012
Ungforsk 2012, Universitetet i Oslo

Vitenskap, programmering og matematikk

Onsdag, 26. september 2012, kl. 10.00
Onsdag, 26. september 2012, kl. 11.00
Onsdag, 26. september 2012, kl. 12.00
Onsdag, 26. september 2012, kl. 13.00