Vitenskap, programmering og matematikk

Foredrag
25. September 2012
Ungforsk 2012, Universitetet i Oslo

2012-09-25 09:00
2012-09-25 10:00
2012-09-25 11:00