Foredrag
25. september 2012
Ungforsk 2012, Universitetet i Oslo

Vitenskap, programmering og matematikk

Tirsdag, 25. september 2012, kl. 09.00
Tirsdag, 25. september 2012, kl. 10.00
Tirsdag, 25. september 2012, kl. 11.00