Motivasjon, mestring og matematikk

Foredrag
10. May 2012, kl. 13.15
NKUL 2012, Trondheim