Fra ingenting til overalt

Foredrag
22. September 2011, kl. 17.00
Teknas MNT-forum, Universitetet i Oslo