Smarte sjongleringsballer med visuell forsterkning

Foredrag
17. September 2011
Idéfestivalen om digitalisering