Foredrag
21. september 2010, kl. 14.30
Ungforsk 2010, Universitetet i Oslo

Virus, flokker, kaos og simuleringer