Siteswaps, Patterns, and Orbits - en lek med sjongleringsystemer

Foredrag
11. April 2009, kl. 18.30
The Gathering 2009, Hamar