Robotsvermer, simuleringer og kaos

Foredrag
11. April 2009, kl. 17.00
The Gathering 2009, Hamar