Foredrag
10. april 2009, kl. 15.45
The Gathering 2009, Hamar

Sjonglering! Et underholdende ballsjongleringsforedrag