Automatisk resonnering

Foredrag
7. November 2007
Kurs i akademisk engelsk, Universitetet i Oslo