Foredrag
7. november 2007
Kurs i akademisk engelsk, Universitetet i Oslo

Automatisk resonnering