En lek med det uendelige

Foredrag
26. September 2006
Ungforsk 2006, Universitetet i Oslo

2006-09-26
2006-09-27