Foredrag
26. september 2006
Ungforsk 2006, Universitetet i Oslo

En lek med det uendelige

Tirsdag, 26. september 2006
Onsdag, 27. september 2006