Foredrag
9. mars 2006
Åpen dag 2006, Universitetet i Oslo

Logikk og spill