Logikk og spill

Foredrag
9. March 2006
Åpen dag 2006, Universitetet i Oslo