Foredrag
14. april 2005
Seminar i matematisk logikk

Fortløpende skolemisering og variabelsplitting