Logikk, paradokser og tenkende maskiner

Foredrag
8. March 2005
Åpen dag 2005, Universitetet i Oslo