Endelig modellegenskap og filtreringer i modallogikk

Foredrag
27. September 2004
INF5170 - Masterseminar i logikk