Foredrag
13. januar 2003
Hovedfagsseminar i logikk ved Språk, logikk og informasjon

Sekventkalkyle med frie variabler og skolemisering