Kompletthet av modallogikk med distribuert kunnskap

Foredrag
2. September 2002
Logikkseminaret, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo