Foredrag
8. februar 2001
Hovedfagsseminar i logikk ved Språk, logikk og informasjon, Universitetet i Oslo

Innføring i intuisjonistisk logikk

Torsdag, 8. februar 2001
Torsdag, 15. februar 2001
Torsdag, 22. februar 2001