Innføring i intuisjonistisk logikk

Foredrag
8. February 2001
Hovedfagsseminar i logikk ved Språk, logikk og informasjon, Universitetet i Oslo

2001-02-08
2001-02-15
2001-02-22