Forskning og publikasjoner

Mine akademiske interesser er hovedsaklig logiske kalkyler, bevisteori, matematisk logikk, kompleksitetsteori, cellulære automater, kombinatorikk og matematikkfilosofi, men jeg er også interessert i algoritmisk kunst, grafikk og visualiseringer. Min doktorgradsavhandling handler om sekventkalkyler for førsteordens logikk med frie variabler.

Det som har vært i fokus i forskningen min, har vært en metode som kalles variabel-splitting. Dette er en metode som er anvendbar på fri-variabel-tablå, fri-variabel-sekventkalkyler, «connection»-metoder, og matrisekarakteriseringer, som reduserer overflødigheter i søkerommet ved å utnytte et forhold mellom forgrenende formler og universelle formler. Ved å bruke kontekstuell informasjon til å skille mellom forekomster av frie variabler, kan metoden brukes til å tilordne forskjellige verdier til disse forekomstene på en konsistent måte. Les mer i min doktorgradsavhandling.

Publikasjoner

Roger Antonsen
Proceedings of Bridges 2018: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture
@inproceedings{Antonsen18,
 author   = {Roger Antonsen},
 title    = {Card Shuffling Visualizations},
 pages    = {451--454},
 booktitle  = {Proceedings of Bridges 2018: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture},
 year    = {2018},
 editor   = {Eve Torrence, Bruce Torrence, Carlo S\'equin, and Krist\'of Fenyvesi},
 isbn    = {978-1-938664-27-4},
 issn    = {1099-6702},
 publisher  = {Tessellations Publishing},
 address   = {Phoenix, Arizona},
 note    = {Available online at \url{http://archive.bridgesmathart.org/2018/bridges2018-451.pdf}}
}   
Roger Antonsen, Andreas Nakkerud
Studia Logica, Stud Logica (2018) volume 106, issue 1, pages 215–218, Springer Netherlands, 2018.
@article{AntonsenNakkerud18,
 author =    {Roger Antonsen and Andreas Nakkerud},
 title =    {Book Review: Jan von Plato, Elements of Logical Reasoning},
 journal =   {Studia Logica},
 year =     2018,
 month =    February,
 volume =    106,
 number =    1,
 pages =    {215--218},
 issn =     {0039-3215},
 url =     {https://doi.org/10.1007/s11225-018-9783-y},
 doi =     {10.1007/s11225-018-9783-y},
 publisher =  {Springer Netherlands},
}   
Christian Mahesh Hansen, Roger Antonsen, Martin Giese, Arild Waaler
Journal of Symbolic Computation, volume 47, number 9, pages 1046–1065, Springer-Verlag, 2012.
@article{HansenAntonsenGieseWaaler12,
 author =  {Christian Mahesh Hansen and Roger Antonsen Martin Giese and Arild Waaler},
 title =   {Incremental {V}ariable {S}plitting},
 journal =  {Journal of {S}ymbolic {C}omputation},
 volume =  47,
 number =  9,
 pages =   {1046–1065},
 year =   2012,
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1016/j.jsc.2011.12.032}
}   
Roger Antonsen
Doktorgradsavhandling, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, 2008.
@PhdThesis{Antonsen08,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =  {The {M}ethod of {V}ariable {S}plitting},
 school =  {University of Oslo},
 year =   2008,
 key =   {Automated Reasoning, Logic, Proof Theory, Connection Method, Tableau Calculus},
 address = {Department of Informatics},
 month =  {June}
}   
Christian Mahesh Hansen, Roger Antonsen, Arild Waaler
In Nicola Olivetti and Camilla Schwind, editors, TABLEAUX '07, Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, Position Papers, LSIS.RR.2007.002, 2007.
@InProceedings{HansenAntonsenWaaler07,
 author =  {Christian Mahesh Hansen and Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =   {Incremental {C}losure of {V}ariable {S}plitting {T}ableaux},
 year =   2007,
 booktitle = {TABLEAUX '07, Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, Position Papers},
 editor =  {Nicola Olivetti and Camilla Schwind},
 pages =   {65–78},
 publisher = {LSIS},
 volume =  {LSIS.RR.2007.002}
}   
Roger Antonsen, Arild Waaler
In Frank Pfenning, editor, CADE-21, 21th International Conference on Automated Deduction, Bremen, Germany, volume 4603, pages 132–146, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2007.
@InProceedings{AntonsenWaaler07b,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 editor =  {Frank Pfenning},
 title =   {A {L}abelled {S}ystem for {IPL} with {V}ariable {S}plitting},
 booktitle = {CADE-21, 21th International Conference on Automated Deduction, Bremen, Germany},
 volume =  4603,
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 publisher = {Springer-Verlag},
 year =   {2007},
 isbn =   {978-3-540-73594-6},
 pages =   {132–146},
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73595-3_10}
}   
Roger Antonsen and Arild Waaler
Journal of Automated Reasoning, volume 38(1–3), pages 3–30, 2007.
@ARTICLE{AntonsenWaaler07,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =  {Liberalized {V}ariable {S}plitting},
 journal = {Journal of Automated Reasoning},
 year =   {2007},
 number =  {1–3},
 volume =  38,
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1007/s10817-006-9055-9},
 pages =  {3–30}
}   
Roger Antonsen and Arild Waaler
In Bernhard Beckert, editor, Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: 14th International Conference, TABLEAUX, Koblenz, Germany, volume 3702 of Lecture Notes in Computer Science, pages 33-47, Springer-Verlag, 2005.
@InProceedings{AntonsenWaaler05,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =   {Consistency of {V}ariable {S}plitting in {F}ree {V}ariable {S}ystems of {F}irst-{O}rder {L}ogic},
 booktitle = {Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: 14th International Conference, TABLEAUX, Koblenz, Germany},
 year =   2005,
 pages =   {33–47},
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 editor =  {Bernhard Beckert},
 volume =  3702,
 isbn =   {3-540-28931-3},
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1007/11554554_5}
}   
Roger Antonsen
In Contributions to the Doctoral Programme of the Second International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR 2004), Cork, Ireland, 04 July – 08 July, 2004, volume 106, pages 1–5, CEUR Workshop Proceedings, 2004.
@InProceedings{Antonsen04,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =   {Uniform {V}ariable {S}plitting},
 year =   2004,
 booktitle = {Contributions to the Doctoral Programme of the Second International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR 2004), Cork, Ireland, 04 July – 08 July, 2004},
 volume =  106,
 publisher = CEUR Workshop Proceedings},
 pages =   {1–5},
 issn =   {1613–0073},
 ee =    {http://ceur-ws.org/Vol-106/01-antonsen.pdf}
}   
Arild Waaler and Roger Antonsen
In Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: International Conference, TABLEAUX, Rome, Italy, Lecture Notes in Computer Science, volume 2796, pages 214–229, Springer-Verlag, 2003.
@InProceedings{WaalerAntonsen03,
 author =  {Arild Waaler and Roger Antonsen},
 title =   {A {F}ree {V}ariable {S}equent {C}alculus with {U}niform {V}ariable {S}plitting},
 booktitle = {Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: International Conference, TABLEAUX, Rome, Italy},
 year =   2003,
 pages =   {214–229},
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 number =  2796,
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45206-5_17}
}   
Roger Antonsen
Master Thesis, Language, Logic and Information, Department of Linguistics, University of Oslo, 2003.
@mastersthesis{Antonsen03,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =  {Free {V}ariable {S}equent {C}alculi},
 year =   2003,
 month =  {May},
 address = {Language, Logic and Information, Department of Linguistics},
 school =  {University of Oslo},
 publisher = {University of Oslo}
}   

Foredrag

Noen forskningsrelaterte foredrag.