Forskning og publikasjoner

Mine akademiske interesser er hovedsaklig logiske kalkyler, bevisteori, matematisk logikk, kompleksitetsteori, cellulære automater, kombinatorikk og matematikkfilosofi, men jeg er også interessert i algoritmisk kunst, grafikk og visualiseringer. Min doktorgradsavhandling handler om sekventkalkyler for førsteordens logikk med frie variabler.

Det som har vært i fokus i forskningen min, har vært en metode som kalles variabel-splitting. Dette er en metode som er anvendbar på fri-variabel-tablå, fri-variabel-sekventkalkyler, «connection»-metoder, og matrisekarakteriseringer, som reduserer overflødigheter i søkerommet ved å utnytte et forhold mellom forgrenende formler og universelle formler. Ved å bruke kontekstuell informasjon til å skille mellom forekomster av frie variabler, kan metoden brukes til å tilordne forskjellige verdier til disse forekomstene på en konsistent måte. Les mer i min doktorgradsavhandling.

Publikasjoner

Steve Paulson, Barbara J. Grosz, Roger Antonsen
Annals of the New York Academy of Sciences
@article{PaulsonGroszAntonsen19,
 author =    {Steve Paulson and Barbara J. Grosz and Roger Antonsen},
 title =    {Human cognition and the {AI} revolution},
 journal =   {Annals of the {N}ew {Y}ork {A}cademy of {S}ciences},
 volume =    0,
 number =    0,
 keywords =   {reality, human cognition, artificial intelligence, AI, computers, mathematics, Turing test, bias},
 doi =     {10.1111/nyas.14122},
 url =     {https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nyas.14122},
 eprint =
         {https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nyas.14122},
 abstract =   {Discovering the true nature of reality may ultimately hinge on grasping the nature and essence of human understanding. What are the fundamental elements or building blocks of human cognition? And how will the rise of superintelligent machines challenge our ideas about cognition, reality, and the limits of human understanding? Logician/mathematician Roger Antonsen and computer science pioneer Barbara J. Grosz join forces to shed light on these questions and the horizon of artificial intelligence.},
}   
Roger Antonsen
Proceedings of Bridges 2018: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture
@inproceedings{Antonsen18,
 author   = {Roger Antonsen},
 title    = {Card Shuffling Visualizations},
 pages    = {451--454},
 booktitle  = {Proceedings of Bridges 2018: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture},
 year    = {2018},
 editor   = {Eve Torrence, Bruce Torrence, Carlo S\'equin, and Krist\'of Fenyvesi},
 isbn    = {978-1-938664-27-4},
 issn    = {1099-6702},
 publisher  = {Tessellations Publishing},
 address   = {Phoenix, Arizona},
 note    = {Available online at \url{http://archive.bridgesmathart.org/2018/bridges2018-451.pdf}}
}   
Roger Antonsen, Andreas Nakkerud
Studia Logica, Stud Logica (2018) volume 106, issue 1, pages 215–218, Springer Netherlands, 2018.
@article{AntonsenNakkerud18,
 author =    {Roger Antonsen and Andreas Nakkerud},
 title =    {Book Review: Jan von Plato, Elements of Logical Reasoning},
 journal =   {Studia Logica},
 year =     2018,
 month =    February,
 volume =    106,
 number =    1,
 pages =    {215--218},
 issn =     {0039-3215},
 url =     {https://doi.org/10.1007/s11225-018-9783-y},
 doi =     {10.1007/s11225-018-9783-y},
 publisher =  {Springer Netherlands},
}   
Christian Mahesh Hansen, Roger Antonsen, Martin Giese, Arild Waaler
Journal of Symbolic Computation, volume 47, number 9, pages 1046–1065, Springer-Verlag, 2012.
@article{HansenAntonsenGieseWaaler12,
 author =  {Christian Mahesh Hansen and Roger Antonsen Martin Giese and Arild Waaler},
 title =   {Incremental {V}ariable {S}plitting},
 journal =  {Journal of {S}ymbolic {C}omputation},
 volume =  47,
 number =  9,
 pages =   {1046–1065},
 year =   2012,
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1016/j.jsc.2011.12.032}
}   
Roger Antonsen
Doktorgradsavhandling, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, 2008.
@PhdThesis{Antonsen08,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =  {The {M}ethod of {V}ariable {S}plitting},
 school =  {University of Oslo},
 year =   2008,
 key =   {Automated Reasoning, Logic, Proof Theory, Connection Method, Tableau Calculus},
 address = {Department of Informatics},
 month =  {June}
}   
Christian Mahesh Hansen, Roger Antonsen, Arild Waaler
In Nicola Olivetti and Camilla Schwind, editors, TABLEAUX '07, Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, Position Papers, LSIS.RR.2007.002, 2007.
@InProceedings{HansenAntonsenWaaler07,
 author =  {Christian Mahesh Hansen and Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =   {Incremental {C}losure of {V}ariable {S}plitting {T}ableaux},
 year =   2007,
 booktitle = {TABLEAUX '07, Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, Position Papers},
 editor =  {Nicola Olivetti and Camilla Schwind},
 pages =   {65–78},
 publisher = {LSIS},
 volume =  {LSIS.RR.2007.002}
}   
Roger Antonsen, Arild Waaler
In Frank Pfenning, editor, CADE-21, 21th International Conference on Automated Deduction, Bremen, Germany, volume 4603, pages 132–146, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2007.
@InProceedings{AntonsenWaaler07b,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 editor =  {Frank Pfenning},
 title =   {A {L}abelled {S}ystem for {IPL} with {V}ariable {S}plitting},
 booktitle = {CADE-21, 21th International Conference on Automated Deduction, Bremen, Germany},
 volume =  4603,
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 publisher = {Springer-Verlag},
 year =   {2007},
 isbn =   {978-3-540-73594-6},
 pages =   {132–146},
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73595-3_10}
}   
Roger Antonsen and Arild Waaler
Journal of Automated Reasoning, volume 38(1–3), pages 3–30, 2007.
@ARTICLE{AntonsenWaaler07,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =  {Liberalized {V}ariable {S}plitting},
 journal = {Journal of Automated Reasoning},
 year =   {2007},
 number =  {1–3},
 volume =  38,
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1007/s10817-006-9055-9},
 pages =  {3–30}
}   
Roger Antonsen and Arild Waaler
In Bernhard Beckert, editor, Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: 14th International Conference, TABLEAUX, Koblenz, Germany, volume 3702 of Lecture Notes in Computer Science, pages 33-47, Springer-Verlag, 2005.
@InProceedings{AntonsenWaaler05,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =   {Consistency of {V}ariable {S}plitting in {F}ree {V}ariable {S}ystems of {F}irst-{O}rder {L}ogic},
 booktitle = {Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: 14th International Conference, TABLEAUX, Koblenz, Germany},
 year =   2005,
 pages =   {33–47},
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 editor =  {Bernhard Beckert},
 volume =  3702,
 isbn =   {3-540-28931-3},
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1007/11554554_5}
}   
Roger Antonsen
In Contributions to the Doctoral Programme of the Second International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR 2004), Cork, Ireland, 04 July – 08 July, 2004, volume 106, pages 1–5, CEUR Workshop Proceedings, 2004.
@InProceedings{Antonsen04,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =   {Uniform {V}ariable {S}plitting},
 year =   2004,
 booktitle = {Contributions to the Doctoral Programme of the Second International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR 2004), Cork, Ireland, 04 July – 08 July, 2004},
 volume =  106,
 publisher = CEUR Workshop Proceedings},
 pages =   {1–5},
 issn =   {1613–0073},
 ee =    {http://ceur-ws.org/Vol-106/01-antonsen.pdf}
}   
Arild Waaler and Roger Antonsen
In Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: International Conference, TABLEAUX, Rome, Italy, Lecture Notes in Computer Science, volume 2796, pages 214–229, Springer-Verlag, 2003.
@InProceedings{WaalerAntonsen03,
 author =  {Arild Waaler and Roger Antonsen},
 title =   {A {F}ree {V}ariable {S}equent {C}alculus with {U}niform {V}ariable {S}plitting},
 booktitle = {Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: International Conference, TABLEAUX, Rome, Italy},
 year =   2003,
 pages =   {214–229},
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 number =  2796,
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45206-5_17}
}   
Roger Antonsen
Master Thesis, Language, Logic and Information, Department of Linguistics, University of Oslo, 2003.
@mastersthesis{Antonsen03,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =  {Free {V}ariable {S}equent {C}alculi},
 year =   2003,
 month =  {May},
 address = {Language, Logic and Information, Department of Linguistics},
 school =  {University of Oslo},
 publisher = {University of Oslo}
}   

Foredrag

Noen forskningsrelaterte foredrag.