Presse og media
8. juni 2016

Også norske barn bør få lære programmering

Aftenposten (kronikk i avis)