Presse og media
4. februar 2015

Kløkt og klokskap i tidens ånd

Universitas (artikkel i magasin)
Fire tredjedels magi: Matematiker Roger Antonsen fengsler publikum med sitt yndlingstall, 4/3. Foto: Dorthe Karlsen / Universitas