Vilt, vakkert og abstrakt

Presse og media
4. November 2014
Klartekst 1/2014, Universitetsforlaget