Presse og media
4. november 2014

Vilt, vakkert og abstrakt

Klartekst 1/2014, Universitetsforlaget (intervju i magasin)