Maker Faire Oslo: Snowy Start for Makers in 2014

Presse og media
21. January 2014
Makezine.com