Presse og media
23. desember 2013

Matematikk og forståelse

Aftenposten Viten (kronikk i avis)